Meurt Camilla Ramsamy: So Bann Koleg Gard So Loner

So bann ansyin koleg rezet an blok bann akizasyon ki finn porte kont li. Camilla Ramsamy, 32 an, ki finn ne Bakinova, oriziner  Ouzbékistan, finn mor yer gramatin, Mardi le 12 Septam.

Li finn gengn kout kouto par so mari, Vishnu Ramsamy. Li akize so madam Camilla Ramsamy pou adulter. Se bann foss alegasyon, bann koleg zen fam-la afirme. Zot kont pou al stasyon lapolis pou fer enn depozisyon.

“So mari inn salir so reputasyon alos ki li ti enn tipti anz sa fam-la,” Valentina Nehaldas, direktris zeneral Elite Voyage defann so ansyin koleg an blok. So misie, Vishnu Ramsamy, nie ki linn touy li me admet ki li ti pe soupsonn li pou infidelite.

“Monn soke kan mo finn aprann so nouvel-la. Sa pertub mwa akoz Camilla ti pe travay kot nou kouma guide. Bann dimoun pe mal koze lo li,” Valentina Nehaldas konfi.

Li azoute ki Camilla Ramsamy ti enn tifi korek ek travay dur, ki a sak fwa ti pe prese pou rant so lakaz, dan Fond-du-Sac, apre travay pou retrouv so lafami, ladan trwa garson ek enn tifi, ki ena 2 a 9 an.

“Saki finn dir lo li pa vre,” Louisa Parrick- Maurel dir, enn koleg oriziner depi Estonie. Li swet lav tou blam ki ena kont Camilla Ramsamy.

“Sa tifi-la pa ti pe al oken fet. Mo pa anvi ki so bann zanfan grandi avek enn move zimaz zot mama dan latet, li fer resortir. Se orib saki finn ariv li..”

Enn lot ansyin koleg Camilla Ramsamy, ki konn li depi 10 an, koz dan mem sans. Li finn aprann sa trist nouvel-la par Valentina Nehaldad, yer gramatin.

“Li ti pe travay byin dur. Travay pa ti pe fer li per,” li dir. Zen fam-la, li pourswiv, ti bizin travay pou nouri so bann zanfan akoz so misie, coach fitness, pa ti ena anplwa fix. “Zame Camilla ti pe rakont so lavi konzigal,” li azoute. Li presize ki li ti byin apresie par zot tou.

Camilla Ramsamy finn ariv moris 15 an desela. Li ti rankontre so futur mari dan Dubai. Tou le de finn tonb amoure ek inn desid pou marye.

Li ti pe kapav koz langaz russe ek li ti pe travay kouma guide pou Elite Voyage ek pou lezot de reseptif. Kan linn mor, li ti pe travay kouma Sales Representative dan enn antrepriz ki trouv dan Pailles.

Comments

comments