Mont-Fertile, New Grove: Enn Koup Swiside Par Pandezon

Vilaz Mont-Fertile, ki trouv dan New-Grove, finn teat enn doub dram koumansman lasware azordi, Merkredi le 13 Septam. Enn fam, separe depi omwin 4 an avek so mari, enn polisie, ek so konkubin finn donn zot mem lamor.

Bann limie stasyon lapolis Rose-Belle, mem bann eleman CID, finn al sur plas. Bann teknisyin lapolis siantifik finn egalman mande sur plas pou kolekte bann indis ek efektue bann prelevman.

Fam-la, ki ti ena 48 an, ti mama de zanfan. So konkubin ti ena 36 an. Zot ti pe viv ansam depi enn an.

Enn lanket polisyer finn ouver pou fer lalimiyer lo sirkonstans sa doub dram-la. De lekor-la finn transporte lamorg lopital Victoria, Candos, pou fer otopsi.

Comments

comments