New-Grove: Enn Fam Ek So Aman Swiside

Se enn nouvel sok pou bann abitan lesud. Finn ariv enn dram kot nou finn trouv enn koup swiside par pandezon dan lakaz zot ti pe reste.

Enn fam ki ena 40 an parla ek so ama ki ena 30 an parla, finn donn zot mem lamor par pandezon dan lesud pey koumansman lasware azordi, Merkredi le 13 Septam.

Ziska ler nou pa konn motif deryer sa doub swisid-la. Bann polisie Rose-Belle aktuelman sur plas. Zot inn transport lekor-la a lamorg pou bann bezwin otopsi.

Dapre premie eleman lapolis, tou le de finn swiside ansam ek pankor konn rezon deryer sa akt dezespwar-la. Zot inn ouver enn lanket. Nou pou revinn avek plis detay ziska taler.

Comments

comments