[Video] Soodhun Dir Enn Madam: “Si ou pa satisfe, ou kapav al deswit, ou enn azan Navin Ramgoolam..”

Ton finn monte enn kou azordi, Merkredi le 13 Septam, dan lotal Palms, Quatre-Bornes. Alos ki li finn pran parol pandan ouvertur enn atelie travay, vis premie minist Showkutally Soodhun finn interonp par enn madam ki ti trouv dan lasistans.

Li finn repros madam-la akoz li pe koz lo ansyin premie minist Navin Ramgoolam, saki ti, dapre li, ‘out of subject’ alos ki latelie travay lo NHDC’s Syndics and Residents Assosiciatons ti ena ena kom theme ‘building a better Mauritius for our children’.

Video:

Showkutally Soodhun inn perdi so kalm ek inn akiz enn madam, enn abitant Saint-Pierre, ki li enn azan ‘Navin Ramgoolam’. Li finn dir li kit lasal ale.

Comments

comments