[Audio] Sir Anerood Jugnauth: “Ki Skandal ? Koumadir avan pa finn ena skandal ?”

Gouvernman pa finn frazilize ek se normal pou sanz bann minist. Se samem ki minist mantor sir Anerood Jugnauth inn afirme azordi, Zedi le 14 Septam, lafin seremoni prestasyon serman dan Reduit.

Audio:

Tandik skandal Ravi Yerigadoo, sir Anerood Jugnauth inn konfie ki li nepli fer konfians lapres. “Mo lir lagazet avek degou paski ena bann zafer zot azoute,” li dir.

Comments

comments