Candos: Saki Ariv Prisca, 31 An, Dan Enn Bis CNT Pou Fer Zot Revolte

Enn abitant Résidence Kennedy, Candos, ki ena 31 an, so zenou finn disloke alos ki li ti pe pran plas dan enn bis CNT, Lindi dernie le 11 Septam. Linn fer enn depozisyon stasyon lapolis Rose-Hill.

Prisca (non fiktif) akiz sofer-la pou neglizans. “Ver 10hr45, mo finn mont dan enn bis CNT. Alos ki mo ti pe pran plas pou asize, bis-la inn demare. Monn perdi lekilib ek mo zenou drwat inn tap avek enn laranp,” li explike.

Li finn resanti enn viv douler ek inn bizin transporte a lopital Victoria kot li finn subir enn intervansyon chirurzikal. Li finn otorize pou rant kot li, abek enn platre lo so zenou.

Viktim-la estime ki sa laranp-la ‘byin danzere’. “Mo habitie pran bis CNT e se premie foi ki mo fair aksidan. Sa ramp dan sa ban nouvo bis la enn danze me kondicter la ti bizin pli vizilan. Ti capav pli gra,” li dir.

Responsab kominikasyon CNT, Sunil Gopal, explike ki pou koumans enn lanket intern. “Nou less lanket polisiyer swiv so kour, me nou pou koumans enn lanket intern pou situe bann responsabilite. Si ena bann mankman, bann aksyon disipliner pou pran.”

Kote lapolis, nou aprann ki sofer-la bizin al donn so depozisyon laba biento. Li riske enn lamann pou ‘dangerous driving’.

Comments

comments