Cité Ste-Claire, Goodlands: Enn Ofisie ADSU Blese Pandan Arestasyon Enn Dealer Ladrog Sintetik

Enn alterkasyon finn eklate ant bann abitan Cité Ste-Claire, Goodlands ek bann ofisie Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) Lindi le 11 Septam. Pou ki rezon: arestasyon enn dealer. Pandan sa arestasyon-la, enn serzan brigad antidrog inn blese.

Enn lekip ladsu finn al Cité Ste-Claire Lindi gramatin pou enn operasyon undercover apre ki zot finn resevwar sertin informasyon lo enn dealer prezume. De polisie inn pass pou bann aster potansyel ek finn antam bann negosiasyon avek sispe-la, Nicolas Antonio Juliette.

Sa zom 38 an-la inn propoz pou vann kat sase ladrog sintetik a bann polisie pou enn som Rs 400. Apre ki zot inn tonb dakor lo som demande, de polisie-la finn montre zot idantite ek inn vit metriz Nicolas Antonio Juliette.

Toutfwa, sa nouvel-la finn fane partou dan lokalite-la ek enn foul finn vit rasanble otour bann polisie-la. Bann abitan inn esay anpes zot anbark dealer-la dan veyikil. Enn parmi bann rezidan, enn zen zom 27 an, finn atak serzan-la ek inn zet li anba. Polisie-la finn blese lo so lamin ek finn kondwir lopital pou resevwar bann swin.

Agreser-la, enn sertin J.K.M, inn sove. Li aktivman reserse par lapolis ek pou pourswiv li pou outrage, obstruction lapolis ek agresyon lo enn polisie.

Tandik Nicolas Antonio Juliette finn tradwir divan tribunal Mapou Mardi le 12 Septam. Enn sarz formel trafik ladrog finn retenir kont li. Li finn rekondwir dan selil polisiyer ziska so prosin konparisyon.

Sa operasyon-la ti mene par lekip inspekter Soyfoo ek serzan Agathe.

Comments

comments