Insandi Midlands: Retrouv Darmanand Jogessur Mor

Enn insandi finn eklate dan enn lakaz larout rwayal, Midlands azordi gramatin, Zedi le 14 Septam.

Sa inn fer enn viktim. Lekor Darmanand Jogessur, 66 an, finn dekouver andan lakaz-la par bann ponpie. Li ti alonze lo so lili.

Darmanand Jogessur ti pe viv tousel lo letaz sa lakaz-la. So frer abit bor simin anba. Viktim-la ti pe servi labouzi pou ekler so lakaz. Lekor-la finn transfere lamorg lopital Victoria, Candos pou bann bezwin otopsi.

Pou pratik sa azordi apremidi par Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer. Lapolis Midlands inn ouver enn lanket pou determinn koz exak sa insandi-la.

Comments

comments