Montagne-Longue: Ryan, 45 An “Nita, 26 An, Deklar Kontan Mwa Ek Kokin Mwa Rs 1 Millions”

Fam-la inn soutir pa mwins ki enn millions roupe depi 2015 avek li. Se samem ki Ryan finn afirme, enn Morisyin ki ena 45 an etabli an France ki ti an pasaz lil Moris, avek lapolis Montagne-Longue. Koupab-la se so amourez Nita (pronon modifie), enn Morisyenn ki ena 26 an.

Viktim Ryan.

Li ti fou amoure avek fam-la, me dapre so bann dir, sa abitant Grand-Sable-la ti zis deryer so larzan, Ryan finn indik bann anketer ki zen fam-la ena so bann bizou dan so posesyon ki li finn kokin li. Tou estime a Rs 600 000.

Zot zistwar lamour remonte de zan desela. Ryan inn fer konesans Nita, ki konfie li viktim violans konzigal. Ryan finn gengn sinpati pou li, ek finn antam bann demars pou li vinn viv avek li.

“Kouma li pa ti pe travay, mo ti pou anvway li larzan sak mwa pou li servi pou so bann bezwin ek pou so garson, ki azordi ena trwa zan. Mo ti pe vers 200 euros sak mwa pou zot. Monn fer li pandan de zan,” Ryan soulinie.

“Lamour ti pli for…”

Apre enn tigit letan apre, Nita inn al La France ek zwen Ryan. Sof ki an Mars sa lane-la, apre enn vizit depi so kinésithérapeute Ryan remarke ki zen fam-la inn volatize.

“Li finn pran 4 000 euros (anviron Rs 152 000) ki ti kot mwa ek bann bizou lafami ek finn sove. Mo ti anvi konn rezon so depar soudin me li pann rod tann naryin. Li finn fer enn foss depozisyon kont mwa pou viol, sekestrasyon ek violans domestik. Apre, li finn retourn Moris 2-3 zour apre.”

An Mai sa lane-la, Ryan debark Moris ek fer, a so tour, enn depozisyon Central Criminal Investigation Department. Me, inform li ki kom tousala inn pase La France, bizin intervansyon Interpol pou aret Nita. Sof ki antretan, Ryan pou re tonb amoure avek Nita.

“Je me suis rendu chez elle. L’amour était plus fort et je lui ai pardonné. Elle est venue habiter avec moi, chez ma mère, à Îlot. Mais, comme je devais retourner en France, elle est vite repartie chez elle. Elle avait mon iPad, mon iPhone, ma carte bancaire et ma carte d’identité. Elle a même effectué un retrait de Rs 18 000. Puis, on s’est parlé pendant le mois de juillet avant qu’elle ne coupe tout contact.”

Ryan pou aprann, par laswit, ki Nita inn al viv avek enn lot zom. “Je l’ai appelée pour lui demander de venir me récupérer à l’aéroport mais elle a refusé. Je lui ai alors dit de me retourner tout ce qu’elle m’avait volé en lui disant que j’allais avertir la police. Elle m’a répondu, ‘gété ki to lé fer’.

Enn lanket finn ouver ek Nita aktivman reserse.

Comments

comments