Providence: Selven Valliamah Akize Pou Meurt, Kidnapping; Ek Viol Enn Tifi 12 An

Sann fwa-la, li fer obze kat sarz formel abu sexuel lo miner. Selven Valliamah, provizwarman inkulpe pou meurt ek soupsone pou inplikasyon dan enn zafer kidnapping, finn prezant lakour intermediyer yer, Merkredi le 13 Septam.

Divan mazistra Nirosji Ramsoondar, Selven Valliamah inn pled non-koupab. Zafer-la finn ranvwaye pou le 6 Oktob, apre ki so avoka, Me Erickson Mooneapillay, inn obzekte prezantasyon enn plan dan labsans desinater lapolis. Akize ek prezume viktim pankor depoze dan lakour.

Sa zafer-la remonte a 2012-2013. Selven Valliamah, enn azan sekirite ki abit Providence, Quartier-Militaire, finn arete apre ki tifi so konkubinn inn port plint kont li, pou abu sexuel. Dapre tifi-la, ki ti ena 12 an a lepok, akize-la, ki ti ena 22 an, inn viol li pou premie fwa dan enn karokann.

“Li ti bizin kit mwa lekol, dan so van, Glen-park, me li finn pran enn lot simin,” Bann propo ki finn demanti par akize, ki afirme ki zame li finn komet enn akt parey, me inn konsede ki li konn viktim-la.

Me sispe-la finn residive, enn lot zour, dapre plinyant-la. “Li ti pran enn simin koltar apre enn pon…” Bann alegasyon ki Selven Valliamah inn, ankor enn fwa, formelman demanti kan li finn donn versyon de-fe le 30 Avril 2014, fas a bann polisie.

“Li ti dir mwa li kontan mwa…”

Prezume viktim, ki ti alos an Standard VI, inn par ayer afirme ki li ti abuz li enn trwaziem fwa. “Nou ti bizin al kot so lafami dan providence ek linn dir mo mama ki li bizin amen mwa laboutik. Me, li finn pran direksyon enn lakaz kan ki ti zis ena enn matla…” zen tifi-la stipule dan so plint. Enn zafer ki Selven Valliamah demanti ankor enn fwa. “Linn met foss sarz lo mwa paski so lafami pa kontan mwa,” sispe-la soutenir.

Prezume viktim finn egalman fer bann lezot alegasyon kont li, ek inn soutenir ki li finn gengn relasyon sexuel avek li, dan labsans bann manb lafami an 2013. “Li ti dir mwa li kontan mwa ek li pou amen mwa ress kot li,” li afirme pandan lanket lapolis.

Enn parad idantifikasyon inn mem organize. Ek pandan prose-la, medsin an sarz sa dosie-la inn konfirme ki tifi-la finn gengn relasyon sexuel.

Selven Valliamah inn provizwarman inkulpe dan kad meurt René Grandcourt, 76 an. Li ti retrouve karbonize le 25 Juillet 2013 dan Magenta. Lapolis soupsonn li pou inplikasyon dan enn ka kidnapping dan Tamarind Falls. Sa zafer-la osi lakour.

Comments

comments