[Video] Doub Swisid New-Grove: Sharon “Mo mama ti anvi koz avek mwa me mo pann resi”

So mama ek so konpagnon ti dan vid avek enn lakord otour likou dan lasam dormi. Enn zimaz ki pa pou efase, san dout zame, depi memwar Sharone.

Li finn akable par disparisyon subit ek trazik so mama. Li revinn lo sa doub dram-la ki finn arive dan lakaz so granmer dan New-Grove dan lasware Merkredi.

Se la ki Meenakshee (41 an) ek so konpagnon Parmanand (36 an) ti pe reste depi de mwa. Madam-la ti separe avek so misie depi mwa Fevrie. Sharone konfie avek nou ki zour dram-la, so mama inn esay zwen li lo telefonn.

Video:

“Mo mama ti anvway mwa enn mesaz sa zour-la avan li swiside.” Mama-la ti ena kitsoz pou dir li, me destin finn desid otreman. So mama pa finn resi zwen li lo telefonn. Li finn, par laswit, met enn term a so bann zour par pandezon.

Comments

comments