[Video] Insandi Fatal Midlands: Se Bann Labouzi Ki Finn Koz Dram-la

Bann labouzin a lorizinn sa insandi ki finn arive dan Midlands ek koz lamor Darmanand Jugessur azordi gramatin, Zedi le 14 Septam. Se samem ki Kevin Jugessur finn afirme, neve viktim-la.

Darmanand Jugessur, 66 an, ti pe viv lo letaz lakaz-la. Li ti ena bann problem pou deplase. “Enn lot tonton ti pe donn li manze toulezour. Li pa ti pe kapav marse byin.

Video:

Lapolis inn dir nou ki se bann labouzi ki finn koz sa insandi-la. Se mo mama ki finn trouv lakaz-la pran dife kan li ti pe sorti pou al travay, Kevin Jugessur rakonte.

Comments

comments