[Video] New-Grove: M. Dodin, 41 an Ek So Konkubin Akshay Aungnoo, 36 An, Swiside

Dekouvert makab yer aswar, Merkredi le 13 Septam. M. Dodin, 41 an, ek so konkubin, Akshay Aungnoo, 36 an, finn retrouve pandi dan lakaz mama M. Dodin dan New Grove, vilaz ki trouv pa lwin avek Rose-Belle.

Se garson M. D., ki ena 18 an ki finn fer sa dekouvert makab-la ver 19hr30. Li ti fek rant kot so gran-mer an konpagni so ser apre enn vizit kot zot tantinn Trois-Boutiques.

M. Dodin

Soke par sa sen-la, adolesan-la finn al rod led. Me ti deza tro tar. Tou fer kwar ki koup-la finn swiside. Enn let finn retrouve dan lakaz-la. Dapre bann informasyon, sa dokiman ki finn rekupere par lapolis, kapav enn let adie sa.

Video:

Sa fer de mwa depi ki M.D. viv an konkubinaz avek A.A. Fam-la ti separe avek so misie ki enn polisie.

Enn lanket finn ouver par lapolis, sou soupervizion inspekter Mohesh, pou konn motif sa doub swisid-la. Pou pratik lotopsi azordi, Zedi le 14 Septam.

Comments

comments