[Video] Phoenix: Enn Mama 30 An Ek So 2 Tipti Zanfan Porte Disparu

Enn zen fam 30 an ek so de zanfan ki ankor tipti porte disparu depi le 5 Septam. Se papa lafami-la, Rakesh Moheeput, ki finn sinial zot disparisyon stasyon lapolis Phoenix.

Li explike ki sa zour-la, li finn kit lakaz 4hr dimatin ek tou ti normal, me kan linn retourne, pa ti ena personn lakaz. Depi sa, telefonn so madam, Reshma, ti teign. De zanfan-la ena 2 ek 4 an saken.

“Gramatin, mo madam inn prepar mo dite kom dabitud ek monn kit lakaz ver 03hr55 apre ki monn anbras mo de zanfan. Monn rantre ver 15hr50. Mo frer inn al lekol pou rekuper mo gran me profeser-la inn dir li ki mo fam inn deza pass pran li. Mo madam inn dir li ki nou zanfan ti malad ek li bizin amen li lopital. Depi sa, telefonn mo madam teign,” Rakesh Moheeput rakonte.

Video:

Zom-la afirme ki so fam ek li pa finn diskite sa semen-la. Li deklare ki li finn rod li partou ek konfie ki li pe trakase pou so de zanfan.

Comments

comments