[Video] Vacoas: Enn Etudian Nizeryin Koz Lapanik

Pandan enn operasyon ki finn mene par bann ofisie servis imigrasyon (PIO) yer, Merkredi le 13 Septam, trwa etudian nizeryin finn interpele dan larezyon Vacoas.

Enn parmi zot inn sove, me finn vit ratrape par enn ofisie PIO. Reklasitran, zen zom-la finn answit esay pran enn parmi bann indyin an otaz.

Video:

So plan finn dezwe par bann polisie ki finn menot li apre. Li finn kondwir sant detansyon dan Chaland, Mahebourg.

Comments

comments