Ziyaoudeen Juggessur Ek Shahanabi Soogun Marye Dan Enn Lasal Gym

Ziyaoudeen Juggessur ek Shahanabi Soogun ti anvi inovasyon. Zot inn selebre zot maryaz dan enn lasal sport.

Zot zen, kontan zot kamarad ek zot kontan sport. Dayer, tou le de finn rankontre pandan enn seans sport dan Club MyGym ki trouv dan Phoenix. Ziyaoudeen pli konu kom Ziad li enn coach sportif.

“Sport ti touzour fer parti mo lavi depi mo adolesans. Monn touzour panse ki enn enn zour mo pou rankontre enn fam ki pou konpran mo pasuon pou sport me osi ki pou egalman enn sportif tou kom mwa,” li konfie avek nou.

Destin exors so ve kan linn rankontre Shahanabi. Li travay statistisyenn kom profesyon ek sa zen fam-la kontan antretenir so silouet ek gard so form. Me naryin pa finn fer li kwar ki li pou rankontre zom so lavi dan enn lasal gym. Le 20 Juillet 2017, inn fer nikah swivi par enn resepsyon bann invite le 13 Aout 2017.

Toutfwa, bann amoure anvi sorti depi ordiner ek met enn kote seans foto dan lasal maryaz. “Nou finn deside pou realiz bann foto dan lasal sport kot Ziad exers so profesyon kom Fitness Coach. Sa plas-la ena enn valer sinbolik pou nou. Se isi mem ki nou finn rankontre. Se enn landrwa ki nou kontan akoz nou tou le de fan gym,” zen fam-la soulinie.

Fer bann poz muskulasyon, nou pa trouv sa toulezour kom foto maryaz. “Sport se nou pasyon komun me se pa rezon prinsipal. Mo trouv sa orizinal pou fer kitsoz parey paski tou koup ena tandans fer zot bann foto maryaz dan zardin, akote bann fler ou lasal resepsyon.

Nou ti anvi sorti depi ordiner ek kouma zot kapav konstate lo enn bann foto, nou pa limit nou pou fer poz avek bann sourir. Ena tou kalite poz ek mem bann grimas,” zot konklir.

Comments

comments