Enn Garson 12 An Viol So Ser 5 An, Saki li Rod Fer Apre Pa Kapav Imazine

Enn mama dan Angleter inn viv pli pir kosmar apre ki linn realize ki so tifi 5 an finn viole par so demi-fer ki ena 12 an.

 Mama-la inn fer sa dekouvert orib-la kan so tifi inn demann li kouma fer pou pa plere.

Se kan li finn kontinie diskisyon-la ki mama-la inn realize avek orer ki so tifi finn viktim so demi-frer.

Garson-la ti pe profit bann parti koukasiet pou agress tifi-la alos ki li ena zis 5 an. Apre, li ti pe donn li bann bonbon Skittles pou li gard so silans.

Mama-la inn denons zistwar-la avek lapolis kot lanket otour sa zafer-la ek prose-la pe pran boukou letan, akoz laz viktim ek sispe-la.

Dapre mama-la, li trouv enn lonbraz paret lo vizaz so tifi kouma koz sispe-la so koze.

Pandan lontan, tipti tifi-la ti pe leve dan terer ziska 5 fwa par lanwit.

Li touzour pe leve dan aswar apre sa evenman-la.

Bann prosedir lakour inn pran enn an ek demi ek pandan sa letan-la, garson-la finn zize koupab dan enn deziem zafer viol.

Sa zen agreser-la pou bizin pass 24 mwa dan enn sant detansyon pou miner, me ziz-la finn angaz li pou ki so reabilitasyon surveye byin.

Anfin, nou swet bon kouraz sa zen viktim-la.

Comments

comments