Enn Mama Pwanyard So Ti Kopin Apre Ki Li Trouv Li Viol So Tifi 12 An

Enn mama ki abit Cleveland finn rant dan enn koler fol apre ki linn tonb lo so ti kopin..lao so tifi 12 an touni, ek finn pwayard avek enn kouto a plizir repriz.

Sa insidan-la finn deroule dan kartie Stockyards dan Cleveland ver 14hr30 Mardi dernie.

Oken akizasyon pa finn porte kont mama-la ou so ti kopin, toutfwa, lapolis pe fer lanket lo bann fe, ek pe tret sa ka-la kouma enn viol potansyel.

Bann polisie finn intervenir sur plas swit a enn lapel mama-la, kinn dir ki linn trouv so ti kopin esay fer atousman lo so tifi ek finn pwayard li. Li finn donn li 5 kout kouto lo so vant ek enn par deryer latet. Zom-la touzour vivan ek finn aktuelman ospitalize.

Mama-la finn laguer avek zom-la, ki finn pran li par lagorz avan klak li kont enn muray. Mama ek tifi finn subir bann blesir defansiv lo lamin swit a sa bagar-la.

Adolesant 12 an-la inn dir bann polisie ki ti kopin so mama finn karess li anba so vetman, finn retir so vetman ek finn dezabiye li osi, avan dir li “se samem ki arive kan to ena enn ti kopin” aan agress li sexuelman.

Zom-la ena enn lot versyon de-fe, ek dir ki so ti kopinn finn atak li par zalouzi, apre ki linn kwar ki so tifi inn develop santiman pou li.

Comments

comments