[Exclusive] Bel-Air: Vedita “Fam-la dir mo mari touy mwa ek mo zanfan”

Vedita* (non fiktif), abitant Montagne-Longue ek ena 31 an, enn mama enn tifi ki ena 12 an. Li dir nou li strese ek malad depi ki enn denome Malini, 41 an ek abitant Rose-Hill, inn dir so mari, 37 an, touy li ek so tifi. Se enn zistwar infidelite ki kapav tourn mal.

Nou viktim ki ti admet lopital depi Mardi le 12 Septam inn kontakte nou pou konsey. Li demande ki li kapav fer dan enn sitiasyon parey. Vedita aktuelman kot so mama apre ki li finn pass enn kalver semen dernie. Li finn al kone ki Malini pe sorti avek so mari.

Vedita rakonte: “Li telefonn mo mari toulezour aswar ver 11hr ek li koz 1hr tan. Li pe kass mo menaz ziska monn bizin kit mo mari paski mo pe soufer akoz sa zafer-la. Linn fer bann propo avek mo mari ek inn dir li touy mwa ek mo tifi pou zot kapav ress ansam. Mo strese ek pe malad.”

Malini finn dir sa pou ki li kapav vinn ress kot Vedita so mari. Nou viktim inn fer enn plint stasyon lapolis Bel-Air apropo sa bann menas-la. Apre so desarz lopital, Vedita so mari inn telefonn li pou dir li retourn lakaz avek so tifi.

Me nou viktim per pou so sekirite ek trakase ki so mari re kontinie so larout infidelite. Li demann zot konsey ek ki li kapav fer dan enn sitiasyon parey. Malini pa le rekile ek zafer-la kapav vinn pli grav. Si zot ena enn solisyon pou Vedita, met enn komanter ke li pou lir.

Vedita azoute: “Fam-la mont mo mari so latet toulezour ek mo pa kapav dir mo mari si kitsoz ladan paski li vinn violan. Li pa bat mwa me li donn mwa menas. Ed mwa ladan si posib.”

Comments

comments