Pailles: Kevin Ena Zis 9 An Ek Zot Pa Pou Kwar Ki Linn Fer

Pou so laz, li bizin amize ek zour avek so bann tipti kamarad ou ankor travay dur dan lekol pou gengn enn bon rezilta. Me, Kevin (prenon fiktif) inn swazir enn lot simin. Li ena 9 an selman, ek li finn interpele par lapolis pou…vol.

Ti garson-la, enn abitan Pailles, akize pou rant dan dortwar enn Malgache, ki pa trouv lwin avek so lakaz. Sa resortisan etranze-la ti dan so plas travay sa moman-la. Kevin inn fofil li andan avan kokin tou saki linn trouve.

Butin-la konsiste enn som Rs 3 500, bann sakos ek bann o-parler san difil. Enn fwa li fini kokin, ti garson-la inn sove. Bann fe-la remonte koumansman la-semen.

Alerte, lapolis Pailles finn imediatman al sur plas. Apre ki zot inn swiv bann informasyon, zot inn resi remont ziska garson-la ki repute pou bann ka parey. Li finn plase an gard de-vu avan larg li, akoz li ankor miner.

Dapre enn sours polisiyer, tipti Kevin, ki pli tipti dan enn lafami trwa zanfan, fer so lantouraz pass mizer depi ki li tipti. “Se enn brigand. Li renome parti isi akoz li finn plizir fwa fer bann tantativ vol. Sann kou-la li finn resi,” enn sours konfie. Zot azoute ki bann paran garson-la nepli kapav avek bann fraka li fer. “Li koz so paran boukou traka.”

Enn lanket finn ouver ek lapolis pe swiv sa zafer de-pre.

Comments

comments