Au Morne: Saki Enn Misie Fer Avek Ban Toutou Pou Fer Zot Revolte

Thierry, ki enn zen internot, inn apros nou azordi, Samdi le 16 Septam, pou raport enn ka kriminel ki lapolis pa pe fer naryin ladan. Li dir ki enn kriminel amuz li pou tir kout bal ek touy bann toutou ki lo laplaz dan Au Morne.

Theirry: “Sa fer pre 15 toutou ki sa sadik-la, enn abitan La Prairie, inn touye lo laplaz publik. Li finn abat 3 lisyin nou kamarad Zanan lo laplas. Ti mem ena enn toutou ladan ki pa ti ankor mor ek sa kriminel-la inn touy li kout baton.”

Nou interlokuter dir ki finn fer enn deklarasyon lapolis La Gaulette depi Lindi dernie me pa finn ena oken reaksyon de zot par ziska azordi. Pourtan, li dir, ki ena temwin ek prev bal.

Dapre enn temwin, se enn denome Desvaux ki oter sa bann akt atros-la. Ek se pou sa mem, ki lapolis pe per pou fer kitsoz kont li. Nou demann nou mem eski ena 2 kalite dimoun ki viv dan nou ti zil kot lalwa aplike zis pou bann pov. Eski se larzan ki koze isi?

Met enn komanter ek partaz sa lartik-la pou ki bann otorite konserne trouv sa inzistis ek krim-la. Mersi lepep.

Comments

comments