Bagatelle Mall: Sadeck Hosany Glise Tonbe Ek Reklam Dedomaz Li

Move publisite pou Bagatelle Shopping Mall. Sadeck Hosany, enn Morisyin ki finn etabli an Angleter depi 35 an, ti an vakans lil Moris, ek inn fer enn chute byin vilin dan sant komersyal Bagatelle. Li finn port plint divan direksyon sant komersyal-la ek atann dedomaz li.

“It spoiled our holidays.” Se same ki li finn dir. Sadeck Hosany ki enn retrete ek amater gym, badminton ek natasyon, pa finn resi profit so pass-tan favori, alos ki li ti an vakans.

Avek so madam, li finn ariv Moris le 1er Septam. Apenn li poz so bann valiz, li finn viktim ki li konsidere kom ‘enn neglizans onivo sant komersyal Bagatelle’. Insidan-la finn prodwir de zour apre so arive, swa le 3 Septam.

Muscle desire

Apre dine dan enn parmi bann restoran-la, li ti anvi fer enn ti letour otour bann magazin, pou dizer so manze. Sasware familyal-la inn pran enn move tournu, kan Sadeck Hosany inn glise lo sali ki ti fek fini netwaye. Bilan: so muscle inn desire lo so zepol ek lekran so portab inn kase.

“Ti kapav evite si bann pano sinial ti byin plase,” li deplore. Li finn interoz formasyon bann azan antretyin par rapor bann norm sekirite.

Me antouka, li finn raport zafer-la avek direksyon Bagatelle Mall. De semen apre, li pa finn touzour gengn oken repons. Kontakte, Shakeel Dilmohamed, manager konplex komersyal-la inn inform nou ki dosie-la inn soumet avek kourite asurans sosiete.

Nou finn aprann ki Gras Savoye Brokers and Consultant Ltd inn soumet tou bann dokiman konsernan so reklamasyon avek Swan, asurer Bagatelle Shopping Mall, Vandredi le 15 Septam. Letan pe fer lanket ek etabli bann tor, konpagni lasurans pou kontakte plinyan pou inform li lo desizyon.

An atandan, Sadeck Hosany, pa asure pou gengn reparasyon, apre ki li bizin repran avion Lindi prosin. Dayer, koup-la ti bizin rantre sa semen-la me li finn pouss dat zot retour akoz enn swivi medikal pou so blesur.

Li deplor enn bon kantite inkonvenyan ki finn fer li ariv ziska-la. So madam ek li pou bizin mank enn zour travay akoz zot inn ranvway dat zot retour an Angleter.

Comments

comments