Bato Krwaziyer: Samuel Ki Abit Poste-de-Flacq Rakonte Kouma Zot Inn Manday Li

6 an depi ki Samuel Francis pe atann ki fer lazistis dan sa zafer-la. Santans pou bann saki finn soutir li Rs 6 000 pou prononse le 26 Septam prosin.

Zot inn met lakle anba payason, apre ki zot inn ankess enn gro som larzan depi plizir personn ki swet dekros enn travay dan bato krwaziyer. Me apre plizir plint, direkter NG Worldwide Agency Mauritius, Dharamdev Gohee, ek so asosie, Deepnarain Kumar Bhuruth finn pourswivi an zistis.

Zot inn rekonet koupab dan lakour, bann sispe-la inn prezant zot exkuz pandan so dernie pledwari, Merkredi, divan mazistra Darshini Gayan. Santans kont zot konpagni, ki ti pe opere san permi, pou prononse le 26 Septam. Samuel Francis, enn parmi bann viktim, temwanie.

Rs 6 000, Rs 8 000, Rs 9 000… Bann som ki de sispe-la finn reklame ek li diferan ek ogmanter sak fwa. Dayer, pou konvink zot bann viktim, de akize-la ti mem lwe enn batiman pou akeyir zot. Samuel Francis rakont nou ki li ti rankontre tou le de an 2011. Ek depi sa, sa abitant Poste-de-Flacq-la, ki ena 38 an, pe touzour atann ki rann lazistis ladan.

“Mo ti fek marye a lepok ek mo ti aste enn lakaz NHDC. Mo ti pran enn loan avek labank. Mo finn gengn informasyon lo sa nouvo konpagni-la ki ti pe rekrut dimoun pou al travay lo bato krwaziyer,” Samuel Francis rakonte.

Li finn alos sezi lokazyon, san imazine ki konpagni-la louss. “Ti ena boukou kandida. Mo ti byin akeyi par Dharamdev Gohee ek so asosie Deepnarain Kumar Bhuruth. Mo finn al enn seminar ek enn interview,” li rakonte.

Par laswit, direkter ek so asosie inn reklam li Rs 6000. Me enn bon zour, li finn aprann ki konpagni-la inn ferme. “Mo finn port plint kont banla pou eskrokri ek se la ki monn aprann finn ena bann lezot viktim osi.” Ek pou kontinie: “Nou finn fer ale-vini lakour. Me, a sak fwa, zafer-la ranvwaye parski bann temwin pa ti prezan.”

Enn lot viktim, ki ena 31 an ek ki finn deza travay lo bato krwaziyer, rakont nou ki li finn dekouyone par NG Worldwide Agency Mauritius. “Mo ti bizin asiste, avek bann lezot kandida, a enn seminar ki finn organize par de individu. Me zame zot inn vini kot ti donn nou rande-vou. Zot tou ti ankoler. Nou finn port plint stasyon lapolis Flacq zour insidan-la.”

Chandra Seepaul, depi CSCS International Manning: “Pa less zot kouyone.”

Managing Director CSCS International Manning, Chandra Seepaul, azan rekruter pou bann bato krwaziyer dan Moris, demann bann zen pou ress vizilan ek pa less zot kouyone par bann foss azan. “Ma compagnie est certifiée ISO. Mon équipe et moi avons travaillé dur pour arriver à ce niveau. Nos règlements sont très stricts. Avant qu’un candidat soit sélectionné et jugé apte à travailler sur un bateau de croisière, il doit passer par plusieurs étapes. Tout est effectué dans la légalité.”

Comments

comments