Curepipe: Sneha, 17 An “Mo kamarad klas so pete mari pi ek li fer koumandir li pa konn naryin”

Sneha* (non fiktif), abitant Curepipe ek ena 17 an, inn apros nou pou pass enn mesaz. Li dir ki li dan Lower dan enn kolez gouvernman ki trouv dan Curepipe mem ek ena enn tifi dan so klas ki pet byin pi ek sa deranz tou dimoun an klas. S

aki pli trist ladan, tifi-la, enn denome Kusum* (non fiktif), fer koumandir li pa konn naryin.

Vwasi saki Sneha ena pou dir: “Preske toulezour, li pete dan klas. Ek sa deranz nou. Saki trist, li dir ki pa li sa. Pourtan nou konsey li ki bizin bwar pou so pete pa gengn loder me li montre lignorans. Ki bizin fer? Eski bizin raport li?”

Nou interlokutris konfie ki sa deranz tou zelev dan klas, sirtou finn ariv revizyonj ek lexamin pou koumanse biento. Nepli ena konsantrasyon dan klas paski Kusum fer sa preske toulezour.

Nou finn desid pou publie sa ti problem-la ek si Kusum* pe lir sa lartik-la, nou supliye twa ekout to bann kamarad oubyin guet enn dokter pou sa. Li byin zenan to pe deranz antie klas.

Li bon zot kone ki kan zot pete ena loder, zot kapav al farmasi demande ki kapav fer oubyin guet enn dokter pou sa. Li pa enn laont me bizin kone ki sa deranz lezot dimoun parfwa.

Comments

comments