Grand-Sable: Li Apel Gaytree Foolell, 26 An. Zot Pa Pou Kwar Rol Li Amene.

Enn som Rs 95 634, bizou, trwa blouson, enn per sandalet, enn seswar… se butin ki Gaytree Foolell, 26 an, inn kokin depi lakaz enn abitan Îlot, 47 an.

Li finn arete swit enn perkizisyon kot li dan Grand-Sable, yer. Lapolis inn resi rekuper enn parti butin, ki estime a Rs 500 000.

Bann zom inspekter Neetish Ramburrun, depi CID Pamplemousses, inn mont enn operasyon ver 5hr, yer gramatin, Vandredi le 15 Septam.

Apre ki zot inn fer enn lafouy ek sezi bann lartik, bann polisie finn aret Gaytree Foolell. Li finn konparet divan lakour Pamplemousses, kot enn akizasyon provizwar inn retenir kont li. Li finn retourn dan selil polisiyer.

Viktim vol-la inn port plint kont sispe-la, Lindi apremidi, stasyon lapolis Montagne-Longue.

Viktim-la, ki travay pou li mem, inn sinial enn vol ki finn komet le 9 Mai ek Vandredi le 8 Septam. Li afirme ki li ti pe soupsonn Gaytree Foolell ek inn fourni tou informasyon neseser lo so size.

Comments

comments