Lapolis: Tam Tam Fini Pou Bann Motar Ki Koronpu. Lir Kifer.

Sertin finn san dout remark sa Vandredi gramatin, le 15 Septam. Sa motar lapolis-la ti pe sirkile pre pont Colville, ler pwint, ekipe avek enn kamera mark GoPro ki finn instale lo so kask.

Se enn inovasyon ki Traffic Branch lapolis pans pou fer pou tou bann motar, enn sours byin plase sa departman-la inn revele. “Nou pe fer letud lo posibilite pou introdwir sa konsep-la.

Dayer, bann lezot inovasyon finn prevwar,” li konfie. Obzektif sa inisyativ-la se permet bann motar pran bann foto ou fer bann video larout.

Gras a sa bann informasyon-la, zot pou kapav analiz konportman bann otomibilist. “Sa pou permet nou konpran pli byin bann konportman usaze larout,” nou sours konfirme.

Anplis, apre ki plizir ka koripsyon kont bann polisie inn raporte, nou po ukapav kontrol zot a traver sa bann video-la pou kone ki pe pase ant zot ek bann otomobilist.

Comments

comments