Phoenix: Li Pran Enn Fam Ek Rant Dan Karokann…

Joy* (non fiktif), ki enn travayer dan enn lizinn a Phoenix ek ena 38 an, inn apros nou yer, Vandredi le 15 Septam, pou rakont enn problem otour lizinn li travay-la. Li dir ki ena bann zafer indesan ki pe deroule ek ena boukou madam pe koz sa laba.

Dapre Joy, ki opere kouma enn supervizor, ena enn misie, anplwaye mem lizinn, pran bann fam Bangladesh ek rant dan kann avek zot ler ‘break’. Plizir madam  ek misie ki travay laba inn temwin sa. Saki pli sokan ladan, li dir banla ki pa zot problem sa.

Joy konfie avek nou: “Antan ki supervizor, mo finn desid pou rakont zot sa problem-la apre ki monn gengn plizir plint avek bann madam ek misie ki travay anba mo responsabilite. Mo pa ti kwar zot koumansman paski kouma ou kone, palab deroul boukou partou aster. Bizin vwar pou kwar.”

Enn bon zour, Joy inn desid pou vey akize-la so sinema. Ek efektivman, ler break li finn trouv li pran enn fam Bangladesh ek rant dan karo kann. Li pa finn intervenir ek inn cheke si sa deroule tou le zour ek avek komyin fam li pe fer sa.

“Mo pann rod intervenir atansyon li vinn agresif ek mo kone pa mo problem sa. Me vre problem se ki li pe afekte lanvironnman nou lizinn ek reputasyon osi. Ek li kapav kontrakte bann maladi. Alos nou finn desid pou raport li,” Joy konfie.

Apre enn semen, li finn remarke ki se enn kourer zipon, ek li pey bann fam-la manze bwar pou gengn relasyon sexuel avek zot dan kann. Joy inn desid pou port plint kont li administrasyon me laba, zot inn dir bizin raport sa lapolis avan.

Comments

comments