Piton-du-Milieu: Li Plant Gandia Ant So Bann Chouchou

Li finn trouv bon solisyon pou fruktifie so business. Dan so zardin legum, Rajen Bhoonderowa ti pe plant gandia ant bann ranze chouchou. Lapolis inn sezi so bann pie ki enn valer estime a Rs 300 000, Merkredi dernie.

Li pa ti atann vizit surpriz brigad anti-drog. Rajen Bhoonderowa, 57 an, finn gengn enn vizit dan so karo par bann limie Anti Drug and Smuggling Unit depi Southern Division.

Sa planter legum-la, ki abit Dagotiere, inn arete ek plase an detansyon polisiyer ziska nouvo lord.

Se lo baz bann informasyon ki serzan Gunesee, bann konstab Valsain, Virginie, Charun, Babanah, Jhuree, Puttee, Maudarbaccus ek Boodun inn mont enn operasyon, Merkredi le 13 Septam, dan Piton-du-Milieu.

Bann limie finn al kot plantasyon legum Rajen Bhoonderowa ek zot inn fer enn lafouy avek sikse.

An efe, zot inn dekouver 29 pie gandia ki mezir ant 5 ek 65 santimet. Apre sa sezi-la, bann polisie inn perkizisyonn remiz planter-la ki trouv akote so terin.

Zot inn gengn 11 lagrin gandia ki ti pou al met dan later.

Enn lot plantasyon

Li finn plase an eta arestasyon, Rajen Bhoonderowa inn kondwir bann ofisie-la ziska so lakaz, dan Dagotiere, pou enn lot perkizisyon. Si bann polisie-la pa finn trouv naryin konprometan kot li, zot inn tonb lo enn lot plantasyon gandia par deryer so lakour. Total zot inn derasinn 68 pie gandia. Tou mezir ant 13 santimet ek 1m10.

Brigad antidrog estime valer marsan sa 97 pie gandia-la a anviron Rs 300 000 ek lagrin gandia-la a Rs 1 100. Rajen Bhoonderowa inn tradwir divan tribunal Moka, Zedi le 14 Septam, sou enn sarz provizwar ‘cultivation of cannabis plants for the purpose of selling.’ Apre obzeksyon so remiz an liberte, li finn rekondwir an selil polisiyer ziska nouvo konparisyon.

Par ayer, lekip Southern Division inn derasinn 13 pie gandia, ki mezir ant 15 ek 75 cm, dan rezyon Riche-en-Eau. Kiltivater-la touzour reserse. Sa de lanket-la plase sou soupervizyon CI Jhurry ek DCP Bhoojoo.

Comments

comments