Enn Aksidan Mortel Lo Otorout Bagatelle

Larout inn fer ankor enn lot viktim yer aswar, Samdi le 16 Septam, dan Bagatelle.

Dapre bann internot ki finn anvway bann foto, aksidan-la inn prodwir ver 23hr onivo pon akote sant komersyal Bagatelle.

Dapre premie indikasyon lapolis, enn zom finn mortelman ranverse par enn loto ki ti pe kondwir par enn etudian an medsinn, ki ena 27 an ek abit Rose-Hill.

Dram-la finn prodwir alos ki zom-la, pankor konn so idantite, ti pe travers larout oter Fly Over Bagatelle. Loto-la ti pe driz dan enn direksyon Reduit.

Sa aksidan-la finn koz enn anbouteyaz akoz ti ena bann fans ki ti pe retourn depi artist Shaan so konser ki finn fer SVICC dan Pailles.

Lapolis inn mande sur plas ek zot inn transport lekor-la lamorg lopital. Zot inn ouver enn lanket.

Comments

comments