Petit-Raffray/Flic-en-Flac: 2 Motosiklist Mor Apre Ki Zot Perdi kontrol

De motosiklist inn perdi lavi azordi gramatin boner, Dimans le 17 Septam. Tou le de finn perdi kontrol zot motosiklet. Sa amen nom viktim lo nou larout depi koumansman lane a 114.

Enn parmi sa de aksidan-la finn prodwir Petit-Raffray. Motosiklist-la inn terminn so kours kont enn ross, dan enn karokann.

Lot aksidan-la finn arive dan Flic-en-Flac. Dan sa ka-la, viktim-la inn tap anplin avek enn poubel.

Pou pratik enn otopsi pandan lazourne pou determinn koz exak dese sa de motosiklist-la.

Lavey, swa Samdi aswar le 16 Septam, enn pieton inn perdi lavi. Li finn ranverse par enn otomobilist oter Bagatelle.

Comments

comments