Quatre-Bornes: Li Bat So Mari Akoz Li Trouv Li Anplin Plezir Soliter

Bann fe-la inn deroule le 7 Septam 2017 dernie dan Quatre-Bornes, ver 22hr30. Patrick, enn zom marye ek ena 38 an, inn apros nou yer, Samdi le 17 Septam, pou rakont problem linn gengn avek so fam Sandrine.

Patrick dir nou ki sa zour-la, so madam ti pe dormi ek linn santi enn bezwin pou fer li enn plezir soliter, savedir masturbe. Linn desid pou met enn fim X ek fer so plezir. Apre enn 30 minit, li pann kone ki so madam fini leve ek inn vinn dan salon, kot Patrick ti ete divan so laptop.

Patrick rakonte: “Sa fer 5 an nou marye ek pa finn gengn oken problem dan nou relasyon. Me zame mo revele avek li ki parfwa mo masturbe ek guet bann fim X kan li pa la ou dormi. Anplis, zame mo finn tronp li.”

Nou interlokuter konfie ki li gard enn relasyon korek avek so madam. Me sa zour-la, so madam inn vinn deryer li ek inn trouv sa aksyon-la, ki pann pler li ditou. “Mo madam inn ankoler kan linn trouv mwa ek mwa mo soke. Mo ti panse li dan enn somey profon. Me li finn tann bann son ek inn vinn guet mwa dan salon trankilman,” Patrick explike.

Kan so madam inn surpriz li anplin plezir soliter, linn koumans kriy avek li ek bat li. “Ki to pe fer, to pe tronp mwa makro…,” se samem linn dir. Patrick konfie ki linn gengn bate kalot kalot sa lanwit-la. Ek linn santi li koupab.

Linn apros nou pou demande si se enn zafer infidelite ki linn fer sa lanwit-la ousa li koupab. Li demann lopinyon publik. Nou viktim dir ki li pa finn guet bann otorite konserne paski li panse ki se enn zafer intim. Si zot ena kitsoz pou dir patrick, met enn komanter ek li pou lir. Mersi lepep.

Li bon zot kone ek konpran ki Patrick ek Sandrine zot relasyon solid ek zot aktiv sexuelman. Me parfwa Patrick panse ki enn ti moman solitud ek enn plezir soliter inportan.

Comments

comments