Saint-Pierre: Rodhy Peria Porte Mankan Depi Mardi le 12 Septam

Rodhy Perian porte mankan depi Mardi le 12 Septam 2017.

Dernie fwa ki finn trouv li, li ti met enn tshirt ble-pal, jean gro ble, enn kasket swag nwar ek boggy nwar.

Rodhy sin despri ek pa finn retourn lakaz. Lafami dan traka ek pe demann zot led. Si zot krwaz avek li, pa ezite pou kontakte lapolis Saint-Pierre ou CID Moka.

Zot mem kapav kontakte so fam lo 57047296. Mersi lepep.

Comments

comments