Agresyon Enn Ofisie Marine Commando: 4 Sispe-la, Ladan Enn Miner, Ress An Detansyon

Pli zen parmi zot ena 17 an. Sa 4 sispe-la finn konparet divan tribunal Bambous azordi, Lindi le 18 Septam.

Zot soupsone pou fer parti enn group 25 dimoun ki finn agress bann ofisie unite Marcos (Marine Commando), lo laplaz Tamarin dan lasware Samdi le 16 Septam. Pandan sa bagar-la, enn parmi bann polisie-la so pwayin inn seksyone.

Bann sispe-la apel Jean Fabrice L’enflé, enn labourer ki ena 19 an; so frer Jean Patrice, enn peser ki ena 28 an, Jonhnsley Andrew Jouanna, enn elektrisyin ki ena 26 an; ek enn miner 17 an. Enn akizasyon serious assault finn retenir kont zot. Lapolis inn obzekte a zot remiz an liberte sou kosyon, ek zot ress an detansyon.

Sa dram-la finn zwe Samdi aswar, lo laplaz Tamarin. Bann ofisie Marine Commando, an konpagni zot madam, ti pe selebre enn aniverser kan zot inn gengn lakros avek bann abitan lokalite. Enn group 25 personn an posesyon bann zarm inn debarke. Pandan sa bagar-la, enn parmi bann ofisie-la so pwayin inn seksyone. Li finn admet dan klinik.

Se bann limie Criminal Investigation Division Rivière-Noire ki pe fer lanket lo sa zafer-la.

Comments

comments