[Exclusive] Plaine-Verte: Amreen Himamalee Felisite Pou So Bon Akt Par Plizir Internot

Amreen Himamalee, enn abitant Plaine-Verte, finn felisite par plizir internot apre ki li finn poste enn mesaz lo enn group. Li ti ramass enn port-mone pou enn denome Jean Louis Patrick Edouard dan Bagatelle ek li finn poste sa lo enn group lo Facebook pou retrouv li rapidman.

Efektivma, apre ki li finn poste sa lo Facebook, inn resi retrouv dimoun-la dan 30 minit. “Mo finn dir li telefonn mwa pou interoze si li mem sa. Li fin reponn tou mo kesyon korekteman ek li finn dir li pou vinn rekuper so port-mone, ki ti kontenir so bann kart banker, kart idantite ek enn som inportan ladan,” Amreen explike.

Nou interlokuter inn vinn enn star bann internot pou so bon akt yer, Dimans le 17 Septam. Amreen travay kouma Assitante Commercial dan enn sant dapel BPO ki trouv dan Port-Louis. Nou finn rankontre li ek li dir ki se zis enn ti devwar sitwayin ki linn fer.

Amreen konfie: “Un simple act juste pour redonner le sourire à quelqu’un ne coute rien. Je doute pas la competence de le laisser dans un poste de police mais je voudrai reduire au plus vite l’inquietude de cette personne.”

Nou dir bravo Amreen.

Comments

comments