Aksidan Pointe-aux-Sable: Enn Dernie Adie Pou Shane Castel, 19 An

Li finn lute pou so lavi pandan de zour. Me Shane Castel inn desede swit a so bann blesir yer, Lindi le 18 Septam. So motosiklet inn rant an kolizyon avek enn loto New La Tour Koenig Link Road, dan Pointe-aux-Sables, le 16 Septam. Linn blese grav ek zen zom 19 an-la ti admet dan unite swin intansif lopital Dr A. G. Jeetoo.

Lotopsi, pratike par medsin lezist lapolis, Dr Prem Chamane, inn konklir ki Shane Castel inn desede swit a bann multip blesir. So bann funeray inn fer yer apremidi, Lindi le 18 Septam.

So fianse, 20 an, ki ti pe akonpagn li, finn egalman blese. Li touzour ospitalize akoz plizir fraktir. Me so leta lasante pe ameliore.

Bann pros Shane Castel inn plonze dan douler. Zen zom-la ti fek aste motosiklet ki li ti pe pilote moman aksidan-la. So papa rakonte ki zour dram-la, so garson ti al kot so fianse, Pointe-aux-Sables, pou depoz bann brochur prodwi kosmetik.

“Linn dir mwa: ‘Pa, mo pe al kit sa kot bannla apre mo vini’,” zom 54 an-la konfie. Koup-la inn answit desid pou al Vallijee, li explike.

So papa regrete ki li pa finn resi koz avek so garson depi so admisyon dan unite swin intansif. “Li ti fini rant dan koma.” Li dir li ti pe travay dan enn sosiete livrezon ek ti enn pasyone motosiklet ek lamizik. “Li ti ena plin proze dan latet.”

Comments

comments