[Exclusive] Petite Riviere: Rishi “Mo pass komann manze, ek kan mo chek dan lakwizinn mo gengn sok”

Rishi, enn abitan Port-Louis ek ena 34 an, inn apros nou azordi, Mardi le 19 Septam, pou rakont enn mezavantir ki linn pase dan enn snack ki trouv dan Petite-Riviere. Li ti avek so madam ek de zanfan, ki ti pe al direksyon Bambous ek zot inn desid pou aret kot enn snack pou pran zot dezene.

Rishi rakonte: “Nou finn aret pre kot snack pou manze. Mo finn pass komann mine bouille ek diri frit. Nou finn atann pre 1hr tan pou gengn nou manze. Me avan sa, monn al rod madam ki finn pran nou komann par divan. Monn gengn enn gran sok pou trouv li ek enn lot misie anplin aksyon.”

Sa inn deroule dan enn snack ki trouv dan Petite-Riviere Samdi le 16 Septam. Apre ki nou viktim inn pass so kamann, li trouve ki manze pe tarde pou vini. Alos linn al rod madam-la par deryer ek inn soke pou trouv zot anplin eba. Li dir enn sans li pann pran so zanfan ansam ou madam pou al rod kwizinie-la.

“Monn abriti premie kou, me mo portab ti dan mo lamin ek monn pran enn foto vit vit san ki banla gengn letan remarke,” Rishi azoute. Apre sa, linn al asiz trankil ek atann. Apre 10 minit, manze inn rantre ek Rishi inn demann madam-la kifer inn tarde.

“Li dir mwa ki minn fre pa ti ankor rantre kan monn demann li kifer inn fer retar,” Rishi konfie. Li dir ki se enn move avantir ki linn fer sa zour-la ek dir ki nou ti zil pe vir anba lao.

Comments

comments