[Video] Aksidan Dan Nouvelle-France: Kolizyon Ant 2 Bis

Inn ariv enn grav aksidan azordi, Mardi le 19 Septam, dan Nouvelle-France. De bis inn rant an kolizyon.

Sa aksidan-la inn fer 17 blese, ladan de sofer. Enn parmi sa de bis-la ti pe roul an direksyon Curepipe alos ki lot-la ti pe roul sans invers, ver l’Escalier.

Video:

Pandan sa kolizyon-la, flan goss tou le de veyikil inn andomaze. Mande sur plas, bann ponpie ek lapolis inn bizin intervenir pou retir bann pasaze depi de veyikil-la. Lapolis pe pans pou remork bann bis aksidante-la.

Comments

comments