[Video] Ravi Rutnah Dir Enn Zournalist: “femel ki pa vo pou enn lisien femel”

Depute Muvman Liberater inn rant dan enn koler pandan enn reunyon nokturn so parti dan Trèfles azordi, Mardi le 19 Septam. Li dir ki sa zournalist-la inn tret li kouma ‘aboyeur’ dan enn parmi so lartik. Ravi Rutnah inn tret zournalist-la kouma enn ‘lisyin femel’.

Ivan Collendavelloo pou so par inn zis deplore ki kouma Showkutally Soodhun, li ‘dekale inpe’.

Fazila Jeewah Daureeawoo, minist Egalité des genres, ki ti prezan dan sa rasanbleman-la, inn afirme ki linn koz avek Ravi Rutnah lo so bann propo an prive, ek admet timidman enn ‘lapsus’ depi deputy chief whip lasanble nasyonal.

Video:

Comments

comments