[Video] Enn Toro Ki plis Ki 500 Kilo Touy Enn Toréador Divan Lizie Orifie Lafoul

Dan Portugal, toréador Fernando Quintela inn mortelman blese apre enn afrontman avek enn toro ki plis ki 500 kilo.

 Insidan-la finn prodwir dan arena Moita, dan banlie Lisbonne (Portugal).

Fernando Quintela ti pe pratik enn ‘forcado’, enn teknik ki konsiste fer fas toro lamin touni.

Toréador-la bizin atrap latet toro-la avan ki so bann konplis imobiliz li. Me sa pa finn pass byin kouma zot inn prevwar pou Fernando Quintela.

Zanimo-la inn fons lo Fernando Quintela, ek inn blok li ant so bann korn ek inn prozet li par ter.

So bann konplis esay alos pou degaz li me ti tro tar pou toréador-la. Li finn soufer bann blesir grav ek emorazi intern.

Li finn transporte an irzans a lopital dan Lisbonne ek bann medsin pa finn resi aret emorazi-la. Fernando Quintela inn mor 2-3 ler tan apre.

Vwasi video sa afrontman inpresyonan-la:

Comments

comments