Aksidan l’Escalier: Enn Siklist Trouv Lamor Apre Kolizyon Avek Enn Loto

Nouvo dese lo nou larout. Sann fwa-la, se enn siklist ki ena 59 an ki finn perdi lavi. Alos ki li ti parti Plein-Bois, Zedi le 21 Septam, li finn ranverse par enn loto. Viktim-la pann surviv so bann blesir.

Lapolis l’Escalier finn imediatman alerte. Dapre bann temwin sa sen-la, sofer loto-la ti sou linflians lalkol.

Enn lanket finn ouver pou determinn bann sirkonstans dan lakel finn ariv sa aksidan mortel-la.

Comments

comments