[Video] Cassis: Zot Pass Pou Bann Anplaye Mauritius Telecom Ek Sekestre Enn Vie Madam

Ena enn klima insekirite kot bann abitan linpass Joseph, Cassis abite. Ek pou koz, enn abitant kartie-la finn atake ek sekestre dan so lakaz par de foss anplwaye enn konpagni telefonn, Merkred ver 14hr.

Dapre Chettlyar , 70 an, se enn zom ek enn fam. “Mo ti kwar zot bann travayer enn konpagni telefonn. Zot finn bouss mo la bouss. Lerla zot finn met enn tshirt lo mo latet,” li finn deklare dan so depozisyon stasyon lapolis Bain-des-Dames.

“Letan mo voizinn ti pe kriye mwa, lera bann-la inn sove.” Bann malfra-la, li dir, finn kokin so lasen lor ek enn medayon ki estime a Rs 30 000.

Sheila rakont nou ki finn pase sa zour-la.

Video:

Comments

comments