Mahébourg: L’adsu Aret Enn Kolezyin 18 An Avek 13 Gram Gandia

Li ti pe zwe sat lera avek brigad antidrog. Me plan A.K., ki ena 18 an, finn dezwe, Lindi le 18 Septam, par Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) Southern Division. Kolezyin-la finn arete avek 13 gram gandia.

Li ti plase sou surveyans depi plizir semen par brigad antidrog.

Apre ki zot inn akimul bann informasyon fiab, bann ofisie adsu inn mont enn operasyon, Lindi dernie, ver 16hr30. Zot inn perkizisyonn so lakaz ki trouv lari Maurice, Mahébourg, kot zot inn fer enn lafouy.

Bann polisie inn met lamin lo 4 sigaret gandia (zwin) ek 7 poulia. Kolezyin-la pa finn kapav explik provenans ladrog-la. Li finn arete apre plase an detansyon polisiyer.

Valer marsan sa 13 gram gandia-la estime a plis ki Rs 5 000 par brigad antidrog.

Kolezyin-la inn tradwir divan tribunal Mahébourg, kot enn sarz provizwar trafik ladrog pez lo li. Li finn rekondwir dan selil polisiyer ziska so prosin konparisyon.

Comments

comments