Zafer Bet365: Roshi Bhadain Reklam Rs 50 Million Avek Husein Abdool Rahim, Radio Plus, Defi Plus Ek Nawaz Noorbux

Li refut bann alegasyon ki finn porte kont li. Roshi Bhadain inn servi enn miz an demer a Husein Abdool Rahim, Radio Plus, au Défi Plus ek Nawaz Noorbux, direkter informasyon Radio Plus. Lider Reform Party reklam zot Rs 50 millions.

Se dan lasware Samdi le 23 Septam ki ansyin minist-la inn servi so miz an demer atraver so reprezantan legal, Yash Balgobin. Roshi Bhadain estime ki bann propo kinn fer kont li par Husein Abdool Rahim lo Radio Plus, Zedi le 21 Septam, li difamatwar. Li soutenir ki li finn manipule par ansyin minist ek l’express.

Li demann redaksyon Radio Plus ek Défi Plus pou prezant li bann exkuz ek enn komunike pou ratablir bann fe. Sa kandida pasyel numero 18-la pa ekart enn pourswit lakour Suprem.

Comments

comments