Li Apel Gyanisha Ramah Ek Ena 20 An. Vwasi Kifer Li Spesyal.

Gyanisha Ramah, 20 an, etudiant an drwa ek lazistis kriminel, ek li ena enn diplom dan IATA Aviation.

Li fer mannkin pou Gold Models Agency, ek li ena pasyon pou bann avantir me osi pou travay sosyal, seans foto ek bann vwayaz.

Li extraverti ek li prefer univer aviasyon ek swet pou spesyaliz li mem an kriminolozi.

“Vinn mannkin ek enn parmi mo bann rev ki finn vinn realite. Mo donn mwa mem afon, paski mo anvi debark dan lemond mannkin,” li dir.

Comments

comments