[Exclusive] Surinam: Jeshna, 19 An Ek Divorse “Tou ti koumanse par enn mesaz lo Facebook”

Jeshna* (non fiktif), ki ena 19 an ek abit Surinam, inn apros nou pou rakont kalver linn pase pandan 1 an maryaz avek so ex-mari Vijay* (prenon fiktif). Li dir ki li regrete linn marye avek Vijay 1 an desela. Li oriziner Chemin-Grenier ek aster linn bizin retourn viv kot so paran. Vwasi zistwar Jeshna…

Nou interlokuter konfie ki li pa anvi lot dimoun pass ladan. Li finn fer konesans enn denome vijay atraver Facebook lane 2015 ek zot inn zwen dan mwins ki enn semen. Apre sa, tou inn pass korek ek zot inn kontan zot kamarad saken.

Jeshna explike: “Apre 1 an ki nou finn frekante, monn gengn 18 an lane 2016 ek mo finn fer mo bann paran konn lo mo relasyon avek Vijay. Zot ti pe doute me monn konfie pou fer enn pa divan avek li. Li ti byin dous ek kalm avan nou marye.”

Zot inn marye ek Jeshna inn al viv kot Vijay, ki abit kot so bann paran, dan Surinam. Li bon zot kone ki Jeshna ena enn ti job ek Vijay, 23 an, anplwaye dna enn sekter prive. “Nou maryaz inn deroule byin ek lafami inn byin kontan de kote. Me se la ki mo kalver koumanse kan monn al viv kot Vijay,” Jeshna rakonte.

Nou viktim inn koumans gengn maltrete avek so belmer. Dousman dousman, Vijay inn koumans diskite avek li ek parfwa, dapre Jeshna, Vijay lev lamin lo li. Li finn subir sa pandan 1 an. Ariv enn moman kot Vijay inn mem koumans bwar ek drogue akoz problem familyal.

“Li finn vinn enn soular ek andeor kontrol akoz bann problem kot li ant mwa ek so mama. Mo dakor parfwa mwasi mo pa gengn letan pou belmer akoz mo travay. Mwa ek Vijay ti ena vizyon pou ranz nou prop lakaz ek nou ti fini ramasse inpe larzan. Me Vijay inn koumans frekant kamarad. Li manze bwar ek drogue. Linn fini nou Rs 100 000 lekonomi ladan,” Jeshna dir an larm.

Apre 1 an tou inn baskile ek sanze. Aster li an prosedir divors ek zot viv separe. Li kone linn fer erer pou marye vit me li dir ki Vijay pa ti koumsa. Li ti anvi pass sa mesaz-la paski ena boukou bann zen fam ki tonb dan lasos koumsa mem. Azordi, li strese ek pa anvi re tonb dan sa piez-la.

Comments

comments