Phœnix: Enn Polisie Met Dife Dan Lasam So Mama. Aster Li Deklar Fou Ek Admet Brown-Sequard

Prose intante polisie Noorah Ziaoudeen, dan lakour asiz, pa finn antandu yer, Lindi le 25 Septam. Motif: polisie-la finn admet dan lopital Brown Sequard. Li akize pou touy so mama Bibi Rashida Noorah le 26 Septam 2011 dan Riverside, Phoenix.

Prevenu-la ti initialman inkulpe pou asasina par direkter pourswit publik (DPP). Me avoka polisie-la, Me Gavin Glover, Senior Counsel, inn depoz enn mosyon pou enn rediksyon sef akizasyon, akoz so klian swet pled koupab sou enn sarz redwit pou meurt san premeditasyon (manslaughter). DPP inn aksed reket Me Gavin Glover.

Dapre akt akizasyon-la, polisie-la pa finn dizere ki so mama ti pe rant dan so lavi konzigal.

Samem ki ti sours plizir konfli avan ki koup-la separe. Dan lanwit 25 ziska 26 Oktob 2011, lasan Bibi Rashida Noorah inn pran dife. Mama polisie-la pa finn surviv dan sa insandi-la.

Comments

comments