[Video] Valleejee: Saki Ariv Sa Polisie-la Pou Fer Zot Soke

Apre enn aksidan kot kat veyikil ti inplike, ladan enn pwa-lour ek enn motosiklist, azordi gramatin, Mardi le 26 Septam, ver 11hr pre Station Saint-Louis, enn lot akisdan finn prodwir dezer tan plitar dan Valleejee pre kot National Transport Authority (NTA).

Enn polisie ki ti lo so motosiklet finn violaman perkute par enn loto. Li finn blese ek tonb san konesans. Inn bizin transport li an irzans a lopital Jeetoo par SAMU.

Video:

Comments

comments