Dram Dan Mahebourg: Retrouv Enn Fam 25 An Ki Ansint Mor

Se so mari ki finn alert lapolis. Enn zen fam ki ena 25 an, ansint 7 mwa, inn retrouve mor yer, Mardi le 26 Septam. Mari-la, ki ena 21 an, inn apel lapolis ver 21hr30 pou dir ki li finn swiside avek led baro. Zot ti marye fek gengn 2 mwa.

Kan lapolis finn ariv sur plas, lekor-la pa ti pandi. Ni ti ena baro dan lasam kot inn dekouver kadav-la.

Kan lapolis inn kesyonn viktim-la so mari, li finn ezite pou reponn. Li finn dir ki li pou vinn stasyon lapolis akonpanie avek so avoka.

Se samem ki finn fer bann polisie Mahebourg kwar ki ena ‘foul-play’ ladan.

Lekor viktim-la inn trnasporte lopital pou fer otopsi. Bann pros zen fam-la inn fer enn demann pou rekuper lekor-la apre bann prosedir lapolis.

Zot finn egalman konfie lapolis ki fam-la ti viktim violans konzigal. Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments