Swisid Ou Meurt: Emma Seetal, 25 An, Ti Ansint 3 Mwa

Finn kondiwr enn fam an irzans a lopital Nehru dan lanwit Mardi le 26 Septam. Bann personel swayan inn konstate ki Emma Seetal, ansint trwa mwa, ti deza desede.

Ki finn kapav arive? Dapre so mari, Emma Seetal ki ena 25 an, finn donn li mem lamor par pandezon dan zot lakaz dan Mahebourg. “Mo finn trouv li pandi avek lafenet,” li dir.

Viktim-la ti ena enn lakourd otour so likou ki li ti atase avek baro lafenet. Bann limie Criminal Investigation Division Mahebourg inn ouver enn lanket pou fer lalimiyer lo sa zafer-la.

Zot soupsone ki ena enn ‘foul-play’ ki finn makiye an swisid apre ki zen fam-la ti viktim violans domestik. Inn transport lekor-la lamorg pou fer otopsi azordi, Merkredi le 27 Septam.

Lapolis pe interoz so mari ek nou pou retourn avek plis detay taler.

Comments

comments