[Video] Interogatwar Bann Zournalist: “Kan mo ti lo pouvwar ti diferan”

Lider PTr inn temwagn sinpati a bann zournalist l’express yer, Mardi le 26 Septam.

Navin Ramgoolam inn revinn lo zafer Yerrigadoogate ek li dir ki bizin fer enn lanket aprofondi ladan. Lider rouz soutenir ki kan li ti lo pouvwar bann zournalist ti pe arete dan bann kontex diferan.

Video:

Comments

comments